Организација на
потрошувачите
на
Битола

Новости

12-Nov-19

Image

Информирање на јавноста за активностите на ОПБ за 2019 година ...

01-Nov-19

Image

Јавен повик за субвенции за алтернативно гориво за возилата ...

24-Jul-19

Image

Извештај на ЕК за 2019 година ...
Активности

01-Aug-19

Image

Обраќање на Претседателот на ОПБ на свеченото доделување на сертификатот „Фер со потрошувачот“ ...

01-Aug-19

Image

Свечено доделување на сертификатот „Фер со потрошувачот“ ...

24-Jul-19

Image

Со внимаине кон потрошувачите и животната средина до поголема препознатливост на пазарот ...
Актуелно

24-Jul-19

Image

Најчести поплаки на потрошувачите за 2018 година ...
Што е ОПБ

За нас

Организацијата на потрошувачите на Битола е основано во 2006 година како самостојна организација за заштита на правата и интересите на потрошувачите во Македонија, а најголемо делување има во преспанско-пелагонискиот регион. ОПБ има реализирано трибини и медиумски презентации за безбедноста на производите и услугите, правилно означување на храната, правилна употреба на пестицидите во производството на храна, како и за информирање на потрошувачите за сите актуелни теми и новости од потрошувачкото право и советување на потрошувачите како да ги остварат своите права. Цели и задачи на ОПБ се информирање на потрошувачите за нивните права, подучување како истите да ги заштитат, унапредување на свеста за важноста на потрошувачите права. Организацијата ги остварува своите цели секојдневно со давање на совети во поглед на потрошувачките права, учествува во креирањето на политиките и законската регулатива преку претставување на најдобрите интереси за потрошувачите. Визија на ОПБ е создавање на поволем амбиент на пазарот како за потрошувачите, така и за економските оператори. Мисија на ОМП е советување и едукација на потрошувачите, застапување на нивните интереси, придонес кон имплементација и унапредување на законската регулатива за заштита на потрошувачите и нивните права.

Image
Организација на потрошувачите на Битола

Членство

Доколку сакате да станете член на Организацијата на потрошувачите на Битола, тоа можете да го направите на следниот начин: Обратете се до советодавното биро на ОПБ на адреса Бул. 1-ви Мај 204, Битола или контактирајте не на opbitola@yahoo.com.

Повеќе

Годишни извештаи

12-Nov-19

Извештај за советувања за период јануари-септември 2019 година 2019 година

12-Nov-19

Извештај за советувања за период јануари-септември 2018 година 2018 година

12-Nov-19

Извештај за советувања период октомври-декември 2018 година 2018 година

Општо

Известувања

Моментално нема статииХрана

Моментално нема статииГаранција и сервисирање

Неквалитетни производи

Моментално нема статииФинансиски услуги

Моментално нема статииПрава на пациенти

Домување

Моментално нема статииЗаконски прописи и правилници

Моментално нема статииТековни активности

Реализирани

Моментално нема статииБрошури

01-Aug-19

Image

Фер со потрошувачот ...
Билтени

Инфотеки

01-Aug-19

Image

ПАРТНЕРСТВО МЕЃУ ГРАЃАНСКОТО ОПШТЕСТВО И ДЕЛОВНИОТ СЕКТОР РАЗВИВАЊЕ ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА МОБИЛИЗАЦИЈА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ...
Прирачници

Моментално нема статииСтудии

Контакт

Организација на потрошувачите на Битола / седиште на Булевар 1-ви Мај бр. 204-12А Битола / email: opbitola@yahoo.com / тел. 047/228-246

Copyright © 2019, ОПБ. Сите права се заштитени
Изработка: Маријан Зиновски